Návod na údržbu obuvi a reklamačný poriadok

Vážený spotrebiteľ, ďakujeme ti, že si si zakúpil našu obuv, na ktorú sa vzťahujú práva z chybného plnenia, čo znamená, že máš právo na to, aby tovar bol bez vád v okamihu prevzatia. So zakúpenou obuvou sa ti dostáva do rúk aj tento list, ktorého súčasťou je návod na údržbu a ošetrovanie obuvi. Tento list nájdeš v prílohách e-mailov a tiež na webových stránkach e-shopu www.roomstock.sk. Starostlivo ho naštuduj a uschovej!

 

Výber obuvi

Pri výbere obuvi dbaj na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali tvojim potrebám. Obuv si pred zakúpením dôkladne vyskúšaj, dodržuj minimálny nadmeriek v dĺžke stielky cca 1 centimeter oproti dĺžke chodidla. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Pri výbere starostlivo zváž účel, na ktorý bude obuv používaná. Obuv používaj spôsobom av prostredí zodpovedajúcom jej účelovosti. V našom prípade sa jedná o zberateľskú obuv, ktorú neodporúčame na každodenné nosenie a nosenie do nepriaznivého počasia (dážď, sneh, atp.) Ak ti nebude po vyskúšaní veľkosť sedieť, môžeš ju do 14 dní od prijatia vrátiť na nami vybrané výdajné miesto Zásielkovne, viac nájdeš tu.

 

Ošetrovanie a údržba obuvi

Životnosť obuvi závisí od jej správneho udržiavania a ošetrovania. Obuv často striedaj, predovšetkým vo vlhkom prostredí. Obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať. Aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútornej časti obuvi vplyvom potenia nôh. Obuv nikdy nevysúšaj v blízkosti tepelného zdroja. Nečistoty omývaj slabým mydlovým roztokom, otri do sucha a používaj prostriedok určený na ošetrenie a impregnáciu vrchového materiálu (na našom webe môžeš zakúpiť Crep Protect). Vyvaruj sa rozmáčania obuvi. Do obuvi môže zatekať! Obuv nikdy neper! Usňová a textilná obuv nie je nepriepustná vode, ktorá preniká ako usňou alebo textilom, tak šitím alebo spojmi vrchových dielcov. Obuv pri miernom potení alebo prevlhnutí môže čiastočne púšťať farbu. (použitie ekologických farieb)

 

Zásady správneho obúvania

Pri obúvaní a vyzúvaní šnurovacej obuvi je potrebné obuv vždy rozšnurovať. Po obutí musí byť obuv pevne zašnurovaná až k poslednej dierke. Pri obúvaní obuvi vždy použi obúvaciu lyžicu, aby si zabránil polámaniu pätnej časti. Obuv nikdy nevyzúvaj prišliapnutím päty. Obuv nenos naboso.

 

Podmienky reklamácie

Pre prijatie obuvi na reklamáciu je nutné preukázať zakúpenie obuvi, a to najlepšie predložením faktúry, ktorú si obdržal e-mailom. Na reklamáciu je potrebné predkladať obuv kompletnú, vyčistenú, zbavenú všetkých nečistôt a hygienicky nezávadnú. Reklamáciu predajcu doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne definovaná závada reklamovanej obuvi. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na potvrdení o prijatí reklamácie.

 

Reklamácia sa vzťahuje na

Výrobné vady alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, ktoré sa vyskytnú v priebehu chybného plnenia a to pre dodržanie účelovosti tovaru a odporúčaného spôsobu ošetrovania, uvedenom v tomto liste. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie bez toho, aby však príčinou tohto stavu bolo opotrebenie tovaru spôsobené bežným používaním, úmyselné či neúmyselné poškodenie a zanedbanie základných pravidiel údržby.

 

Reklamácia sa nevzťahuje na

Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru aj ich súčastí, majúce svoj pôvod v opotrebovanom tovare spôsobené bežným užívaním, úmyselné či neúmyselné poškodenie a zanedbanie základných pravidiel údržby, nesprávnej voľbe veľkosti alebo na závady, ktoré nie sú reklamované ihneď po jej zistení bez zbytočného odkladu. Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a užívania. Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok.

 

POZOR!

Pri intenzívnom používaní môže byť životnosť obuvi kratšia!

 

Ďakujeme ti za prejavenú dôveru a prajeme ti príjemné chvíle v našej obuvi.

 

Tvoj ROOMSTOCK ❤️


Formuláre na stiahnutie:

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

FORMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE


 

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2022. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz