PRE OBJEDNÁVKY VYTVORENÉ V DECEMBRE PLATÍ PREDĹŽENÁ DOBA VRÁTENIA, A TO DO 11.1.2023. ĎAKUJEME, TVOJ ROOMSTOCK

Návod na údržbu obuvi, reklamačný poriadok, záručný list

Vážený spotrebiteľ, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili našu obuv, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné vady v dĺžke 12 mesiacov od dátumu jej predaja. So zakúpenou obuvou sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorého súčasťou je aj návod na údržbu a ošetrovanie obuvi. Záručný list nájdete v prílohách e-mailov a taktiež na webových stránkach e-shopu www.roomstock.sk. Starostlivo ho naštudujte a uschovajte!

 

Výber obuvi:

Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali Vašim potrebám. Obuv si po zakúpení dôkladne vyskúšajte, dodržujte minimálny nadmerok v dĺžke stielky cca 1 centimeter oproti dĺžke chodidla. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Pri výbere starostlivo zvážte účel, na ktorý bude obuv používaná. Obuv používajte spôsobom av prostredí zodpovedajúcom jej účelovosti. Pokiaľ Vám veľkosť sedieť po vyskúšaní nebude, môžete ju do 14 dní od prijatia vrátiť na nami vybrané výdajné miesto Zásielkovne, viac naleznete tu.

 

Ošetrovanie a údržba obuvi:

Životnosť obuvi závisí od jej správneho udržiavania a ošetrovania. Obuv často striedajte, predovšetkým vo vlhkom prostredí. Obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať. Aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútornej časti obuvi vplyvom potenia nôh. Obuv nikdy nevysúšajte v blízkosti tepelného zdroja. Nečistoty omývajte slabým mydlovým roztokom, utrite do sucha a používajte prostriedok určenia na ošetrenie a impregnáciu vrchového materiálu. Vyvarujte sa rozmáčania obuvi. Do obuvi môže zatekať! Obuv nikdy neperte! Usňová a textilná obuv nie je nepriepustná vode, ktorá preniká ako usňou alebo textilom, tak šitím alebo spojmi vrchových dielcov. Obuv pri miernom potení alebo prevlhnutí môže čiastočne púšťať farbu. (použitie ekologických farieb)

 

Zásady správneho obúvania:

Pri obúvaní a vyzúvaní šnurovacej obuvi je potrebné obuv vždy rozšnurovať. Po obutí musí byť obuv pevne zašnurovaná až k poslednej dierke. Pri obúvaní obuvi vždy použite obúvaciu lyžicu, aby ste zabránili polámaniu pätovej časti. Obuv nikdy nevyzúvajte prišliapnutím päty. Obuv nenoste naboso.

 

Podmienky reklamácie:

Pre prijatie obuvi na reklamáciu je nutné preukázať zakúpenie obuvi, a to najlepšie predložením záručného listu spolu s dokladom o zakúpení obuvi. Na reklamáciu je potrebné predkladať obuv kompletnú, vyčistenú, zbavenú všetkých nečistôt a hygienicky nezávadnú. Reklamáciu predajcu doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne definovaná závada reklamovanej obuvi. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava, o túto dobu sa záručná lehota predlžuje. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na potvrdení o prijatí reklamácie. Ak je výsledkom reklamácie výmena obuvi, začne plynúť nová záručná doba od okamihu prevzatia obuvi. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká.

 

Záruka sa vzťahuje na:

Výrobné vady alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to na dodržanie účelovosti tovaru a odporúčaného spôsobu ošetrovania a uvedenom v záručnom liste. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie bez toho, aby však príčinou tohto stavu bolo opotrebenie tovaru spôsobené bežným používaním, úmyselné či neúmyselné poškodenie a zanedbanie základných pravidiel údržby.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru aj ich súčastí, majúce svoj pôvod v opotrebovanom tovare spôsobené bežným používaním, úmyselné či neúmyselné poškodenie a zanedbanie základných pravidiel údržby, nesprávnej voľbe veľkosti alebo na závady, ktoré nie sú reklamované ihneď po jej zistení bez zbytočného odkladu. Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a užívania. Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok.

 

POZOR!

Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnosť obuvi, sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká, ako je záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako záručná doba.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme Vám príjemné chvíle v našej obuvi.

Tvoj ROOMSTOCK

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz